Satin Sashes
1/19
White
White
Ivory
Ivory
Champagne
Champagne
Light Gold
Light Gold
pale pink satin
pale pink satin
Burgandy
Burgandy
Blue
Blue
Purple
Purple
Navy
Navy
Black
Black